hexadecimal

hexadecimal

Sistema numérico de base 16 representado por dígitos de 0 a 9 e letras maiúsculas ou minúsculas de A (equivalente ao decimal 10) até F (equivalente ao decimal 15).