clusters no Windows

Windows Clustering

Recurso do Whistler Advanced Server e do Whistler Datacenter Server que fornece as tecnologias de cluster complementares, clusters de balanceamento de carga de rede e clusters de servidores.