telnet 1

Um programa implementa o protocolo Telnet.
+
..
../..