SOS

Ver silicon-on-sapphire (silício sobre safira).