MO disk drive, unidade de disco MO

Ver magneto-optic disc (disco ótico-magnético).