MO disk drive, unidade de disco MO

Ver magneto-optic disc (disco ├│tico-magn├ętico).