MO disk, disco MO

Ver magneto-optic disc (disco ótico-magnético).