input/output interface, interface de entrada/saída

Ver input/output controller (controladora de entrada/saída).