R$120,00: HOWARD JOHNSON BAURU, BAURU, São Paulo, Brasil
Hotel em BAURU:
HOWARD JOHNSON BAURU
RUA LUSO BRASILEIRA, 4-44
JD ESTORIL
BAURU
São Paulo
Brasil
Preços entre R$ 120,00 e R$ 139,00
Telefone: (14) 2109-7777
14 2109 7777


rua luso brasileira, 4-44, jd estoril, bauru, sp, brasil
Mapa
Pousadas SP
Hoteis e Pousadas