flexible disk, disco flexível

Ver floppy disk (disquete).