drive, unidade

Ver disk drive (unidade de disco).