disk unit, unidade de disco

O mesmo que disk drive (unidade de disco).