digital proof, prova digital

Ver direct digital color proof (cor de digital direta).
+
..
../..