digital proof, prova digital

Ver direct digital color proof (cor de prova digital direta).