64-bit, 64 bits

Ver 8-bit (oito bits), 16-bit (16 bits), 32-bit (32 bits), 64-bit (64 bits).